حسنی خبر داد
موسسات غیر دولتی ضعیف

خبرگزاری فارس: مدیرکل دفتر گسترش و برنامه‌ریزی آموزش گفت: وضعیت کمی و کیفی بعضی از مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی ضعیف ارزیابی شده‌اند که در صورت عدم تقویت همه جانبه از فعالیت این مؤسسات جلوگیری می‌شود.

خبرگزاری فارس: جلوگیری از فعالیت موسسات غیرانتفاعی ضعیف در صورت عدم تقویت

به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری فارس، ابوالفضل حسنی در جلسه شورای دانشگاه مازندارن گفت: یکی از دغدغه‌های دفتر گسترش ایجاد رشته‌های جدید و مورد نیاز کشور و همچنین تغییر و بازنگری سرفصل دروس است.

وی با اشاره به برنامه‌های وزارت علوم در چارچوب قانون پنجم توسعه و سند چشم‌انداز 20 ساله در افق 1404 افزود:‌ ظرفیت‌سازی مطلوب برای حدود 10 هزارو 300 نفر دانشجوی دکتری برای سال تحصیلی 92ـ1391 یکی از این اهم امور است که تحولات مهمی را در همه عرصه‌های آموزش عالی از جمله توسعه پژوهش و تحقیقات و ارتقای رتبه دانشگاه‌ها به وجود خواهد آورد.

مدیرکل دفتر گسترش آموزش عالی افزود: از مهم‌ترین برنامه‌های وزارت علوم و دفتر گسترش آموزش عالی، ایجاد پردیس‌های دانشگاهی در خارج از سایت اصلی دانشگاه‌ها و ایجاد دوره‌های مشترک با همکاری دانشگاه‌ها مهم خارجی برای پرکردن خلاهای علمی و ایجاد رشته‌های مهم و نوین و مورد نیاز توسط دانشگاه‌های مادر است.

وی در ادامه با اشاره به بازدیدهای به عمل آمده از مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی اعلام کرد: با توجه به بازدیدهای به عمل آمده و گزارشات موجود، وضعیت کمی و کیفی بعضی از مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی ضعیف ارزیابی شده‌اند که در صورت عدم تقویت همه جانبه این مؤسسات، از ادامه فعالیت آن‌ها جلوگیری به عمل خواهد آمد.